ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

آسمان بارانی و سقف اتاقم چک و چک
چشم های خیس یعنی مغز من بارانی است
رعد و برق و غرغر و طوفان و باد و اضطراب
وضع بیرون و درونم ، بی گمان بحرانی است
شب دراز و سرد و خیس و ساکت و محزون و تلخ
ماه امشب ؛ پشت ابر تیره گون مهمانی است
چشم هایم قرمزاز بی خوابی و سرخ از جنون
ظاهرا در حالت بد ، رنگ ها است .



مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

طرحواره درمانی David Mary ... خُسر ... فرش خوب دبستان غیر دولتی دکتر حسابی شهرکرد shayegannetwork1.parsablog.com خانه هنرمندان قاین بچه گنجشک Jessica